سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 
  • ث به ا طلاع آن دسته از داوطلبان گرامی که در انتخاب رشته خود پذ یرفته نشده اند می رساند که می توانند از روزیکشنبه مورخ 26/6/91 لغایت 1/7/91 به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز آزمون به آدرس ذیل مراجعه نموده ونسبت به ثبت نام در رشته های مورد نظر خود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان اقدام نمایید.
  • جهت ورود به سایت ثبت نام کلیک کنید