۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره </span>درباره
درباره دانشگاه
درباره ارسنجان
چند رسانه ای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ریاست</span>ریاست
ریاست واحد
روابط عمومی
حراست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی و پژوهشی</span>آموزشی و پژوهشی
معاونت آموزشی و پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت آموزشی</span>مدیریت آموزشی
مدیر آموزش
معرفی اساتید
بخشنامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آرایش ترمی</span>آرایش ترمی
دانشکده علوم پایه
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پرسش و پاسخ دانشجویی</span>پرسش و پاسخ دانشجویی
مقطع کاردانی و کارشناسی
مقطع ارشد و دکتری
مدارک ضروری جهت فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت پژوهشی</span>مدیریت پژوهشی
مدیر پژوهش
فرمهای تصویب پروپوزال
فرمهای مورد نیازدفاع
فرمهای بعد ازدفاع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته اخلاق</span>کمیته اخلاق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه ها</span>بخشنامه ها
تصویر مجوز کمیته اخلاق
ملاحظات اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی
کدهای اخلاق در پژوهش
فرمهای کمیته اخلاق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه ها</span>بخشنامه ها
بخشنامه ظرفیت راهنما مشاور
بخشنامه ارزیابی کیفی پایان نامه
بخشنامه آدرس دهی به مقالات
راهنمای ثبت اختراعات و اکتشافات
آیین نامه طرحهای پژوهشی
شیوه نامه تاسیس مراکز تحقیقات علوم پزشکی
دفاع دانشجویان دکتری علوم انسانی
به روز رسانی نشریات بی اعتبار
شیوه نامه دوره دکتری تخصصی
بخشنامه تشویقی مقالات سال98
بخشنامه دفاع از رساله دکتری
فرمهای دانشجویان دکتری
مجلات معتبر و نامعتبر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
معرفی کتابخانه مرکزی
مجله اکوفیزیولوژی گیاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با صنعت</span>ارتباط با صنعت
آئین نامه
فرمها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتب منتشر شده </span>کتب منتشر شده
علوم پایه
علوم انسانی
علوم پزشکی
کشاورزی و منابع طبیعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداری مالی</span>اداری مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت اداری مالی</span>معاونت اداری مالی
معاون اداری مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت مالی</span>مدیریت مالی
مدیر مالی
امور شهریه
صندوق رفاه دانشجویی
ستاد شاهد و ایثارگران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت اداری</span>مدیریت اداری
مدیر اداری
کارگزینی کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرهنگی و دانشجویی</span>فرهنگی و دانشجویی
مدیر دانشجویی و فرهنگی
دفتر فرهنگ اسلامی
فارغ التحصیلان
سلف سرویس
دفتر مشاوره
نقل و انتقالات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش مجازی</span>آموزش مجازی
دانلود نرم افزار
فیلم های آموزشی
وادانا واحد ارسنجان
وادانا آموزشکده سما
کانال پشتیبانی ایتا
گروه پشتیبانی ایتا
لینک مستقیم آموزشیار
Collapse منو_1منو_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره </span>درباره
درباره دانشگاه
درباره ارسنجان
چند رسانه ای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ریاست</span>ریاست
ریاست واحد
روابط عمومی
حراست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی و پژوهشی</span>آموزشی و پژوهشی
معاونت آموزشی و پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت آموزشی</span>مدیریت آموزشی
مدیر آموزش
دانشکده ها
معرفی اساتید
بخشنامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سرفصل رشته </span>سرفصل رشته
دریافت سرفصل رشته های تحصیلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پرسش و پاسخ دانشجویی</span>پرسش و پاسخ دانشجویی
مقطع کاردانی و کارشناسی
مقطع ارشد و دکتری
مدارک ضروری جهت فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت پژوهشی</span>مدیریت پژوهشی
مدیر پژوهش
مجلات معتبر و نامعتبر
تماس با حوزه پژوهش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پایان نامه</span>پایان نامه
راهنمای ایران داک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم های پایان نامه</span>فرم های پایان نامه
فرم خام پروپوزال وشوراها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرمهای مورد نیازدفاع</span>فرمهای مورد نیازدفاع
ورودی 95 به بعد
ورودی قبل از 95
فرمهای بعد ازدفاع
مراحل تصویب پروپوزال
گردش کار مراحل دفاع
گردش کار مراحل پس از دفاع
فرمهای دانشجویان دکتری
راهنمای تدوین پایان نامه
نتایج تصویب پروپوزال دانشجویان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
معرفی کتابخانه مرکزی
مجله اکوفیزیولوژی گیاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با صنعت</span>ارتباط با صنعت
آئین نامه
فرمها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه ها</span>بخشنامه ها
بخشنامه ظرفیت راهنما مشاور
بخشنامه ارزیابی کیفی پایان نامه
بخشنامه ساماندهی داوری پایان نامه ها
بخشنامه آدرس دهی به مقالات
راهنمای ثبت اختراعات و اکتشافات
بخشنامه شرکت در همایش های خارجی
آیین نامه طرحهای پژوهشی
شیوه نامه تاسیس مراکز تحقیقات علوم پزشکی
دفاع دانشجویان دکتری علوم انسانی
دستور العمل ارسال نمونه های آزمایشگاهی به خارج کشور
تفاهم نامه بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس
به روز رسانی نشریات بی اعتبار
شیوه نامه دوره دکتری تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همایشها</span>همایشها
اولین کنفرانس بین المللی به سوی شهرسازی معمارب عمران هنر
هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی
34 امین کنفرانس بین المللی برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته اخلاق</span>کمیته اخلاق
آدرس کمیته اخلاق علوم پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه ها</span>بخشنامه ها
تصویر مجوز کمیته اخلاق
ملاحظات اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی
کدهای اخلاق در پژوهش
فرم رضایت آکاهانه بیماران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتب منتشر شده </span>کتب منتشر شده
علوم پایه
علوم انسانی
علوم پزشکی
کشاورزی و منابع طبیعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداری مالی</span>اداری مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت اداری مالی</span>معاونت اداری مالی
معاون اداری مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت مالی</span>مدیریت مالی
مدیر مالی
امور شهریه
صندوق رفاه دانشجویی
ستاد شاهد و ایثارگران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت اداری</span>مدیریت اداری
مدیر اداری
کارگزینی کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرهنگی و دانشجویی</span>فرهنگی و دانشجویی
مدیر دانشجویی و فرهنگی
دفتر فرهنگ اسلامی
فارغ التحصیلان
سلف سرویس
دفتر مشاوره
نقل و انتقالات دانشجویی
Collapse منو اصلی_1منو اصلی_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره </span>درباره
درباره دانشگاه
درباره ارسنجان
چند رسانه ای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ریاست</span>ریاست
ریاست واحد
روابط عمومی
حراست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی و پژوهشی</span>آموزشی و پژوهشی
معاونت آموزشی و پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت آموزشی</span>مدیریت آموزشی
مدیر آموزش
معرفی اساتید
بخشنامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آرایش ترمی</span>آرایش ترمی
دانشکده علوم پایه
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پرسش و پاسخ دانشجویی</span>پرسش و پاسخ دانشجویی
مقطع کاردانی و کارشناسی
مقطع ارشد و دکتری
مدارک ضروری جهت فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت پژوهشی</span>مدیریت پژوهشی
مدیر پژوهش
فرمهای تصویب پروپوزال
فرمهای مورد نیازدفاع
فرمهای بعد ازدفاع
فرمهای دانشجویان دکتری
مجلات معتبر و نامعتبر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه ها</span>بخشنامه ها
بخشنامه ظرفیت راهنما مشاور
بخشنامه ارزیابی کیفی پایان نامه
بخشنامه ساماندهی داوری پایان نامه ها
بخشنامه آدرس دهی به مقالات
راهنمای ثبت اختراعات و اکتشافات
آیین نامه طرحهای پژوهشی
شیوه نامه تاسیس مراکز تحقیقات علوم پزشکی
دفاع دانشجویان دکتری علوم انسانی
به روز رسانی نشریات بی اعتبار
شیوه نامه دوره دکتری تخصصی
بخشنامه تشویقی مقالات سال98
راهنمی مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
معرفی کتابخانه مرکزی
مجله اکوفیزیولوژی گیاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با صنعت</span>ارتباط با صنعت
آئین نامه
فرمها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته اخلاق</span>کمیته اخلاق
آدرس کمیته اخلاق علوم پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه ها</span>بخشنامه ها
تصویر مجوز کمیته اخلاق
ملاحظات اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی
کدهای اخلاق در پژوهش
فرم رضایت آکاهانه بیماران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتب منتشر شده </span>کتب منتشر شده
علوم پایه
علوم انسانی
علوم پزشکی
کشاورزی و منابع طبیعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداری مالی</span>اداری مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت اداری مالی</span>معاونت اداری مالی
معاون اداری مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت مالی</span>مدیریت مالی
مدیر مالی
امور شهریه
صندوق رفاه دانشجویی
ستاد شاهد و ایثارگران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت اداری</span>مدیریت اداری
مدیر اداری
کارگزینی کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرهنگی و دانشجویی</span>فرهنگی و دانشجویی
مدیر دانشجویی و فرهنگی
دفتر فرهنگ اسلامی
فارغ التحصیلان
سلف سرویس
دفتر مشاوره
نقل و انتقالات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش مجازی</span>آموزش مجازی
دانلود فایل برای موبایل
دانلود فایل برای کامپیوتر
سامانه آموزش مجازیPowered by DorsaPortal