۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
فرمهای مورد نیازدفاع
 
 
/dorsapax/userfiles/file/before1395.rar              فرمهای مورد نیاز دفاع دانشجویان قبل از ورودی  95
 
 /dorsapax/userfiles/file/after1395.rar               فرمهای مورد نیاز دفاع دانشجویان 95 به بعد
 
/dorsapax/userfiles/file/defa.pdf                       راهنمای انجام دفاع
 
/dorsapax/userfiles/file/Hamanandjoo.help_.pdf  راهنمای سامانه همانند جو وزارت علوم  
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/29
تعداد بازدید:
4362
Powered by DorsaPortal