۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
کارگزینی کارکنان

مسئول کارگزینی کارکنان غیر عضو هیئت علمی واحد ارسنجان :آقای محمد هادی نعمتی

شرح وظایف:

-انجام کلیه مراحل استخدام ازقبیل انتصاب،ارتقاء،ترفیع ،مرخصی،ماموریت ،مغدوریت،بازنشستگی،ازکار افتادگی و بازخرید کارکنان در کلیه سطوح

-دریافت وبررسی رونوشت کلیه احکام استخدامی اعم از اتصاب ،انتقال،ترفیع و خروج از خدمت

-انجام امور مربوط به بیمه کارکنان

-امضاء پیش نویس احکام استخدامی نظیر انتصابات،ارتقا گروه ،ماموریت،مرخصی وسایر احکام

-نظارت برصدور احکام استخدامی براساس طرح طبقه بندی مشاغل

-انجام سایر امور مربوطه برحسب تشخیص وارجاء مقام مافوق

-ثبت ورود و خروج کلیه کارکنان

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/17
تعداد بازدید:
6832
Powered by DorsaPortal